top of page

好消息!Whizbo Kids Cafe 將於2月下旬開始試業喇!

各位爸媽細蚊新春快樂!豬年第一個好消息!

Whizbo Kids Cafe 將於2月下旬開始試業喇!


歡迎大家過黎體驗Whizbo Kids Cafe by PINOLO為您們預備嘅遊樂設施與滋味美食!

171 次查看0 則留言
bottom of page